R20 File

? Cách mở file .R20? Những phần mềm mở file .R20 và sửa file lỗi. Convert N/A R20 file sang định dạng khác.

.R20 File Extension

   

File name R20 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .R20 là file gì?

R20 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .R20 file

Để mở file .R20 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R20 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R20

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R20 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • PowerArchiver
  • PowerArchiver
  • Lhaplus Version
  • 7-Zip
  • Debut Video Capture Software
  • Debut Video Capture Software

Chuyển đổi file .R20

File .R20 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.