SBF File

? Cách mở file .SBF? Những phần mềm mở file .SBF và sửa file lỗi. Convert Binary SBF file sang định dạng khác.

.SBF File Extension

   

File name SBF File
File Type 1Android System File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (25 Bình chọn)

File .SBF là file gì?

SBF là System Files – 1Android System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi các thiết bị Google Android, chẳng hạn như Motorola DROID 2 và DROID X điện thoại di động; chứa tất cả dữ liệu điện thoại vì nó ban đầu được cấu hình từ nhà máy; cho phép các điện thoại được thiết lập để cài đặt gốc.

What is a SBF file?

System file used by Google Android devices, such as Motorola DROID 2 and DROID X mobile phones; contains all phone data as it was originally configured from the factory; enables the phone to be set to the original factory settings.

Cách mở .SBF file

Để mở file .SBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBF do người dùng đóng góp.

  • Google Android
  • ATLUS REAL
  • ATLUS REAL
  • SbClientApp
  • Co-eXprise SCF Viewer
  • ShapeBuilder
  • ShapeBuilder

Chuyển đổi file .SBF

File .SBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.