Security Monitor Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Security Monitor Pro – NA

Phần mềm Security Monitor Pro

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Security Monitor Pro là phần mềm gì?

Security Monitor Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Security Monitor Pro là Version NA (cập nhật NA)

Security Monitor Pro là một chương trình dùng để tạo ra một hệ thống giám sát ra khỏi các thiết bị chụp chuyển động vô sẵn cho người dùng: chúng có thể bao gồm webcam, camera PC và IP, và bản thân phần mềm được thiết kế để tương thích với hơn 2.000 mô hình máy ảnh. Hệ thống này hoạt động bằng cách cho phép người dùng làm việc với công nghệ phát hiện chuyển động như một kích hoạt cho quay video thực tế, mặc dù chương trình cũng cho phép người dùng bắt đầu quay video dựa trên lập kế hoạch (có thể bao gồm các sự kiện lặp đi lặp lại). Bên cạnh việc video, nó cũng có thể lên lịch giám sát hình ảnh trong khoảng thời gian chính xác hoặc thời gian. Và nếu người sử dụng cần để giữ một mắt trên người đang truy cập máy tính của mình, nó có thể được thiết lập để chạy trong kế hoạch / kích hoạt lần hoạt động như một chương trình ẩn, không có biểu tượng phản bội phần mềm presence.The của nó có thể lưu video capture về mặt của người dùng ổ cứng, nhưng nó cũng có thể tải lên các tập tin thay vì đến một vị trí từ xa thông qua công nghệ FTP. Người dùng cũng có thể thiết lập chương trình để gửi cho họ một email nếu chương trình được kích hoạt hoặc phát một âm thanh đặc biệt như một báo động.

What is Security Monitor Pro?

Security Monitor Pro is a program used to create a surveillance system out of myriad motion capture devices available to the user: these can include webcams, PC and IP cameras, and the software itself has been designed for compatibility with over 2,000 camera models. The system works by allowing the user to work with motion detection technology as a trigger for actual video capture, although the program also allows the user to start video capture based on scheduling (which may include repetitive events). Besides taking videos, it can also schedule photo surveillance at precise intervals or times. And if the user needs it to keep an eye on who is accessing his computer, it can be set to run during scheduled/triggered operation times as a hidden program, with no icons betraying its presence.The software can save captured video to the user’s hard drive, but it is also able to upload the file instead to a remote location through FTP technology. Users can also set the program to send them an email if the program is triggered or to play a particular sound as an alarm.

Các loại file được mở bởi Security Monitor Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Security Monitor Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SMPB

Download Security Monitor Pro

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg