Software Development

Định nghĩa Software Development là gì?

Software DevelopmentPhát triển phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Development – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phát triển phần mềm là một quá trình mà độc lập hoặc phần mềm cá nhân được tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể. Nó liên quan đến việc viết một loạt các mã lập trình liên quan đến nhau, trong đó cung cấp các chức năng của phần mềm phát triển.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát triển phần mềm là một quá trình logic lặp đi lặp lại rằng mục đích để tạo ra một phần mềm máy tính được mã hóa hoặc được lập trình để giải quyết một doanh nghiệp duy nhất hoặc cá nhân khách quan, mục tiêu hoặc quá trình. Phát triển phần mềm nói chung là một sáng kiến ​​kế hoạch đó bao gồm các bước khác nhau hoặc các giai đoạn mà kết quả trong việc tạo ra các phần mềm hoạt động.

What is the Software Development? – Definition

Software development is a process by which standalone or individual software is created using a specific programming language. It involves writing a series of interrelated programming code, which provides the functionality of the developed software.

Understanding the Software Development

Software development is an iterative logical process that aims to create a computer coded or programmed software to address a unique business or personal objective, goal or process. Software development is generally a planned initiative that consists of various steps or stages that result in the creation of operational software.

Thuật ngữ liên quan

  • Software Development Kit (SDK)
  • Software Engineering
  • Software Architecture
  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • Code Name
  • Software Visualization
  • Blamestorming
  • Software Repository
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm