SONIC File

? Cách mở file .SONIC? Những phần mềm mở file .SONIC và sửa file lỗi. Convert Binary SONIC file sang định dạng khác.

.SONIC File Extension

   

File name SONIC File
File Type DigitalMedia Project File
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .SONIC là file gì?

SONIC là Data Files – DigitalMedia Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sonic Solutions.

hồ sơ dự án tạo ra bởi DigitalMedia, một đốt chương trình CD và DVD; chứa đĩa đốt các thiết lập và liên kết đến các tập tin và thư mục để được đốt cháy; sử dụng cho các tác giả của nội dung đĩa để sao lưu, đĩa CD hình ảnh, và các mục đích khác.

What is a SONIC file?

Project file created by DigitalMedia, a CD and DVD burning program; contains disc burning settings and links to files and folders to be burned; used for authoring disc contents for backups, photo CDs, and other purposes.

Cách mở .SONIC file

Để mở file .SONIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SONIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  Divided account

Phần mềm mở file .SONIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SONIC do người dùng đóng góp.

  • DigitalMedia Home
  • Burn CDs & DVDs with Sonic DigitalMedia LE
  • Burn CDs & DVDs with Sonic DigitalMedia LE
  • Roxio DigitalMedia Plus
  • RecordNow Copy
  • RecordNow Audio
  • RecordNow Audio

Chuyển đổi file .SONIC

File .SONIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.