Target price

Định nghĩa Target price là gì?

Target priceGiá mục tiêu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Target price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ý kiến ​​của một nhà phân tích hoặc chủ đầu tư về giá trong tương lai của chứng khoán. Các nhà phân tích thường đưa ra ý kiến ​​mức giá mục tiêu trong vòng 12 tháng tới.

Definition – What does Target price mean

An opinion of an analyst or investor about the future price of a security. Analysts typically offer target price opinions for the next 12 months.

Source: ? Business Dictionary