Therapeutic alternatives

Định nghĩa Therapeutic alternatives là gì?

Therapeutic alternativesLựa chọn thay thế điều trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Therapeutic alternatives – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thay thế cho một số loại thuốc có cấu tạo hóa học khác nhau, nhưng cung cấp các kết quả tương tự khi dùng cho bệnh nhân.

Definition – What does Therapeutic alternatives mean

Alternatives to certain drugs that have a different chemical makeup, but provide the same result when given to patients.

Source: ? Business Dictionary