VBL File

? Cách mở file .VBL? Những phần mềm mở file .VBL và sửa file lỗi. Convert N/A VBL file sang định dạng khác.

.VBL File Extension

   

File name VBL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VBL là file gì?

VBL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .VBL file

Để mở file .VBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VBL do người dùng đóng góp.

  • Softfoundry VMEET

Chuyển đổi file .VBL

File .VBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.