VCS File

? Cách mở file .VCS? Những phần mềm mở file .VCS và sửa file lỗi. Convert N/A VCS file sang định dạng khác.

.VCS File Extension

   

File name VCS File
File Type vCalendar Event File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (21 Bình chọn)

File .VCS là file gì?

VCS là Data Files – vCalendar Event File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa thông tin về một sự kiện hay hẹn, có thể được nhập khẩu vào một lịch hoặc lịch trình chương trình; lưu trong vCalendar “điện tử Lịch biểu và Exchange Scheduling” định dạng; bao gồm các ngày sự kiện và thời gian và các thông tin khác về sự kiện này.

What is a VCS file?

Contains information about an event or appointment, which can be imported into a calender or scheduling program; saved in the vCalendar “Electronic Calendaring and Scheduling Exchange” format; includes the event date and time and other information about the event.

Cách mở .VCS file

Để mở file .VCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCS do người dùng đóng góp.

  • Calligra Suite
  • Evolution
  • Evolution
  • Microsoft Outlook 2019
  • Apple Calendar
  • Microsoft Outlook 2016
  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .VCS

File .VCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.