VPX File

? Cách mở file .VPX? Những phần mềm mở file .VPX và sửa file lỗi. Convert Binary VPX file sang định dạng khác.

.VPX File Extension

   

File name VPX File
File Type Avast Virus Update File
Nhà phát triển Avast Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (28 Bình chọn)

File .VPX là file gì?

VPX là Data Files – Avast Virus Update File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avast Software.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Avast, một ứng dụng chống virus và Internet an ninh; có thể chứa các định nghĩa virus và thông tin cập nhật phần mềm; sử dụng để giữ cho các phần mềm up-to-date với chữ ký bảo vệ mới nhất.

What is a VPX file?

Data file used by Avast, an antivirus and Internet security application; may contain virus definitions and software update information; used for keeping the software up-to-date with the latest protection signatures.

Cách mở .VPX file

Để mở file .VPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VPX do người dùng đóng góp.

  VSE File

  • Avast Internet Security
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Pro Antivirus

Chuyển đổi file .VPX

File .VPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.