WAND File

? Cách mở file .WAND? Những phần mềm mở file .WAND và sửa file lỗi. Convert Binary WAND file sang định dạng khác.

.WAND File Extension

   

File name WAND File
File Type GarageBand Magic Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .WAND là file gì?

WAND là Audio Files – GarageBand Magic Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Mẫu chứa cài đặt cho thể loại cụ thể của âm nhạc có sẵn trong GarageBand; cho phép người dùng công cụ chơi cụ thể cho các thể loại được lựa chọn; một số biến thể của mẫu tập tin này là Latin, Blues, Jazz, Country, Funk, và Reggae; tham chiếu bởi chương trình, người dùng thường không biết gì về sự hiện diện của nó.

What is a WAND file?

Template containing settings for specific genres of music available in GarageBand; enables the user to play instruments specific to the selected genre; some variations of this template file are Latin, Blues, Jazz, Country, Funk, and Reggae; referenced by program, user is typically unaware of its presence.

Cách mở .WAND file

Để mở file .WAND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  Shareholder action

Phần mềm mở file .WAND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAND do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .WAND

File .WAND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.