WaveLab LE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download WaveLab LE – NA

Phần mềm WaveLab LE

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

WaveLab LE là phần mềm gì?

WaveLab LE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của WaveLab LE là Version NA (cập nhật NA)

WaveLab LE là một nền tảng gói trang bị các công cụ chỉnh sửa âm thanh có thể được sử dụng bởi nghiệp dư và chuyên nghiệp nhạc sĩ cũng như tác giả podcast. Nó bao gồm việc làm chủ khả năng có thể được sử dụng bởi các môi trường ghi âm. Sản phẩm âm thanh được tạo ra với công cụ này có thể được chỉnh sửa và cũng được công bố thông qua Internet. Làm việc với các phần mềm cũng cho phép bạn sử dụng hiệu ứng kỹ thuật số để nâng cao sản lượng âm nhạc của bạn. Có khoảng 10 plug-in khác nhau được nhúng trong phần mềm này là tương tự như của Cubase phần mềm. Những plug-in có nguồn gốc từ công nghệ VST3 mà cũng được phát triển bởi nhà xuất bản cùng – Steinberg.Audio chia sẻ qua Internet cũng có thể sử dụng phần mềm này. Bạn cũng có thể cho người khác nghe một mẫu ghi âm và tái bậc thầy họ cho sửa đổi. Chỉnh sửa chúng có thể với ứng dụng Audio Montage của nó. Ứng dụng này có thể lưu trữ 2 file kỹ thuật số tại cùng một time.WaveLab LE bây giờ đã tương thích với hệ điều hành. Đó là mục tiêu của các nhà phát triển – Steinberg, để đảm bảo rằng phần mềm sẽ có sẵn trên cả hai nền tảng Mac và Windows.

What is WaveLab LE?

WaveLab LE is a bundled platform equipped with audio editing tools that can be used by amateur and professional musicians as well as podcast authors. It comprises mastering capabilities that can be used by audio recording environments. Audio products created with this tool can be edited and also published through the Internet. Working with the software also lets you use digital effects to enhance your musical output. There are around 10 different plug-ins that are embedded in this software which are similar to those of the software Cubase. These plug-ins are derived from the VST3 technology which is also developed by the same publisher – Steinberg.Audio sharing via the Internet is also possible using this software. You can also let other people listen to a sample of audio recordings and re-master them for modification. Editing them is possible with its Audio Montage application. This application can host 2 digital files at the same time.WaveLab LE is now compatible with the Operating System. It is the target of the developer – Steinberg, to ensure that the software will be available on both Mac and Windows platform.

Các loại file được mở bởi WaveLab LE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm WaveLab LE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AIFAIFFCDMONMP3OGGOSQPDCWAVWMA

Download WaveLab LE

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg