WDF File

? Cách mở file .WDF? Những phần mềm mở file .WDF và sửa file lỗi. Convert Binary WDF file sang định dạng khác.

.WDF File Extension

   

File name WDF File
File Type 1Workshare Compare DeltaFile
Nhà phát triển Workshare
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (22 Bình chọn)

File .WDF là file gì?

WDF là Data Files – 1Workshare Compare DeltaFile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Workshare.

Tài liệu được tạo ra bởi Workshare Hãy so sánh, một ứng dụng sử dụng để so sánh tài liệu; lưu trữ một tài liệu có chứa các so sánh, hoặc chỉ giới đường đỏ, giữa hai phiên bản của một tài liệu; sử dụng để phối hợp văn trong môi trường văn phòng.

What is a WDF file?

Document created by Workshare Compare, an application used for document comparison; stores a document that contains the comparison, or redline, between two versions of a document; used for document collaboration in office environments.

Cách mở .WDF file

Để mở file .WDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDF do người dùng đóng góp.

  • Xviewer
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • WSDReader
  • WindowWorks
  • WindowWorks

Chuyển đổi file .WDF

File .WDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.