Azureus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Azureus – NA

Phần mềm Azureus

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Azureus là phần mềm gì?

Azureus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Azureus là Version NA (cập nhật NA)

Azureus là một khách hàng BitTorrent từ Vuze cho phép người dùng tải file torrent bằng cách sử dụng giao thức BitTorrent Java. BitTorrent là một giao thức chia sẻ file P2P cho phép người dùng tải về phim ảnh, âm nhạc và các tập tin khác từ Internet thông qua một giao thức peer peer-to-network.Azureus cho phép hệ thống nhận và các tập tin torrent tải BitTorrent, và cũng có thể kết nối người dùng đến P2P mạng hiện seeding tập tin được tải về. Nó cũng cho phép tải nhiều file BitTorrent. cửa sổ trình duyệt của chương trình bao gồm một hộp tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm và xác định vị trí nội dung phương tiện cụ thể và các tập tin khác có sẵn như là một tải BitTorrent. Ngoài chức năng chính của nó như là một file downloader BitTorrent, phần mềm cũng bao gồm một máy nghe nhạc có thể cho phép người dùng chơi video ở chế độ nét cao. Người dùng có thể kéo và thả một tập tin torrent tải lên các cầu thủ để xem video. Đây là phần mềm miễn phí được cung cấp cho công chúng thông qua các GNU General Public License. Azureus là tên cũ của chương trình phần mềm. Nó bây giờ thường được gọi là Vuze.

What is Azureus?

Azureus is a BitTorrent client from Vuze that enables users to download torrent files using the Java BitTorrent protocol. BitTorrent is a P2P file sharing protocol that allows users to download movies, music and other files from the Internet through a peer-to-peer network.Azureus allows the system to recognize and download BitTorrent torrent files, and also connects the user to the P2P network currently seeding the file to be downloaded. It also enables multiple downloads of BitTorrent files. The program’s browser window includes a search box that enables users to search for and locate specific media content and other files which are available as a BitTorrent download. Apart from its main function as a BitTorrent file downloader, the software also includes a player that can enable the user to play videos in High Definition mode. The user can drag and drop a downloaded torrent file onto the player to watch a video. This is free software that is offered to the public via the GNU General Public License. Azureus is the former name of the software program. It is now commonly known as Vuze.

Các loại file được mở bởi Azureus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Azureus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BCTPURIBCURIDHTMAGNETTORRENTVUZE

Download Azureus

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg