Bidding war

Định nghĩa Bidding war là gì?

Bidding warCuộc chiến đấu thầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bidding war – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tình huống trong đó hai hay nhiều người mua đang rất quan tâm đến một mục mà họ tiếp tục thực hiện cung cấp ngày càng cao hơn giá mà họ sẵn sàng trả tiền cho các mục để trở thành chủ sở hữu mới của nó. đấu thầu này thường xảy ra với tốc độ nhanh và nó đòi hỏi các khách hàng tiềm năng để đưa ra quyết định mà ít nghĩ ra hơn họ thường sẽ. Trong nhiều trường hợp một cuộc chiến đấu thầu là rất tốt cho một người bán, tuy nhiên nó có thể có xu hướng gây ra hối hận của người mua về phía người mua.

Definition – What does Bidding war mean

A situation in which two or more buyers are so interested in an item that they continue to make increasingly higher offers of the price that they are willing to pay for the item to become its new owner. This bidding typically occurs at a fast pace and it requires the potential buyers to make decisions that are less thought out than they normally would be. In many cases a bidding war is great for a seller, however it may tend to cause buyer’s remorse on the part of the buyer.

  AAM File

Source: ? Business Dictionary