Diversified firm

Định nghĩa Diversified firm là gì?

Diversified firmCông ty đa dạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diversified firm – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kinh doanh mà hoạt động trong hơn một ngành hoặc thị trường, và sử dụng các kênh phân phối khác nhau như là một vấn đề chiến lược của công ty.

Definition – What does Diversified firm mean

Business that operates in more than one industry or market, and uses different distribution channels as a matter of corporate strategy.

Source: ? Business Dictionary