Expanded accounting equation

Định nghĩa Expanded accounting equation là gì?

Expanded accounting equationMở rộng phương trình kế toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Expanded accounting equation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp này có một cái nhìn sâu hơn về vốn của một chủ sở hữu trong công ty. Việc tính toán là doanh thu trừ đi nợ trừ đi những gì một chủ sở hữu đã đưa ra khỏi công ty.

Definition – What does Expanded accounting equation mean

This method takes a closer look at an owner’s equity in the company. The calculation is revenue minus liabilities minus what an owner has taken out of the company.

Source: ? Business Dictionary