eXPert PDF Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download eXPert PDF Editor – NA

Phần mềm eXPert PDF Editor

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

eXPert PDF Editor là phần mềm gì?

eXPert PDF Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của eXPert PDF Editor là Version NA (cập nhật NA)

Các chuyên gia PDF Editor là một phần mềm thiết kế để thực hiện các hoạt động liên quan đến tập tin PDF; xem, chỉnh sửa, in ấn, vv Các phần mềm cho phép người dùng xem, điều hướng, thao tác, mark-up, và tiết kiệm tập tin PDF trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của tài liệu. Phiên bản Pro của phần mềm cũng có tính năng chỉnh sửa đầy đủ các file PDF mà không cần phải sử dụng bất kỳ ứng dụng bên ngoài. Các tính năng khác bao gồm trong phần mềm được các công cụ cho ý kiến, và các công cụ hoạt động như chiết xuất, chèn, xóa trang, xoay, sắp xếp lại, vv Có chỉnh sửa chính các tính năng bao gồm trong phần mềm: xem và in file PDF; chú thích với ý kiến; PDF tập tin thao tác như thay đổi an ninh tài liệu, hợp nhất / append trang từ các tài liệu khác, xóa, chèn, giải nén, và các trang tái đặt hàng; đánh dấu chỉnh sửa mà có các tùy chọn như thêm, chỉnh sửa, định dạng, đặt lại vị trí, và đánh dấu xóa; đầy đủ văn bản, hình ảnh, và vector vẽ chỉnh sửa mà không sử dụng các ứng dụng bên ngoài trong việc sử dụng các hoạt động như tạo, chỉnh sửa, các đối tượng xóa, hình ảnh và bản vẽ vector; và tùy vào người sử dụng interface.In để chạy phần mềm, một hệ thống Windows là cần thiết; Windows 2000, XP, 2003, Vista, hoặc muộn hơn. Một sức mạnh xử lý tối thiểu là cần thiết, chẳng hạn đó của một 233. phần mềm máy tính Pentium cũng cần một MB 128 RAM và 30 MB dung lượng đĩa.

What is eXPert PDF Editor?

The eXPert PDF Editor is a software design to perform operations regarding PDF files; viewing, editing, printing, etc. The software enables users to view, navigate, manipulate, mark-up, and save PDF files while still maintaining the integrity of the document. The Pro edition of the software also has the feature of fully editing PDF files without the need to use any external applications. Additional features included in the software are commenting tools, and operational tools such as extract, insert, delete, rotate, re-order pages, etc. There are main editing features included in the software: viewing and printing PDF files; annotate with comments; PDF file manipulation such as changing document security, merge/append pages from other documents, delete, insert, extract, and re-ordering pages; bookmark editing that has options such as add, edit, format, reposition, and delete bookmarks; full text, image, and vector drawing editing without using external applications in using operations such as create, modify, delete objects, images and vector drawings; and customization on user interface.In order to run the software, a Windows system is needed; Windows 2000, XP, 2003, Vista, or later. A minimal processing power is needed, such of that of a PC Pentium 233. The software also needs a 128 MB of RAM and a 30 MB of disc space.

Các loại file được mở bởi eXPert PDF Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm eXPert PDF Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download eXPert PDF Editor

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg