FHT File

? Cách mở file .FHT? Những phần mềm mở file .FHT và sửa file lỗi. Convert N/A FHT file sang định dạng khác.

.FHT File Extension

   

File name FHT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FHT là file gì?

FHT là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FHT file

Để mở file .FHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FHT do người dùng đóng góp.

  • Family Historian

Chuyển đổi file .FHT

File .FHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.