FLD File

? Cách mở file .FLD? Những phần mềm mở file .FLD và sửa file lỗi. Convert Text FLD file sang định dạng khác.

.FLD File Extension

   

File name FLD File
File Type YSFLIGHT Field File
Nhà phát triển YSFLIGHT.com
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FLD là file gì?

FLD là Game Files – YSFLIGHT Field File, dưới định dạng Text được phát triển bởi YSFLIGHT.com.

Nộp được sử dụng bởi YSFLIGHT, một trò chơi mô phỏng chuyến bay; tiết kiệm cho bố trí cho một sân bay và có thể bao gồm dải hạ cánh, tháp, đường lăn, sân bay và các tính năng khác; cũng lưu trữ một tham chiếu đến tập tin dữ liệu địa hình; sử dụng để lưu trữ dữ liệu bản đồ game.

What is a FLD file?

File used by YSFLIGHT, a flight simulation game; saves the layout for an airfield and may include landing strips, towers, taxiways, and other airfield features; also stores a reference to the terrain data file; used for storing a game map data.

Cách mở .FLD file

Để mở file .FLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLD do người dùng đóng góp.

  • YSFLIGHT Scenery Editor
  • YSFLIGHT
  • YSFLIGHT
  • Activstudio
  • CD Label Designer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FLD

File .FLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.