GQS File

? Cách mở file .GQS? Những phần mềm mở file .GQS và sửa file lỗi. Convert N/A GQS file sang định dạng khác.

.GQS File Extension

   

File name GQS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GQS là file gì?

GQS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GQS file

Để mở file .GQS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GQS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GQS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GQS do người dùng đóng góp.

  • GrafEq

Chuyển đổi file .GQS

File .GQS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.