HijackThis

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download HijackThis – NA

Phần mềm HijackThis

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

HijackThis là phần mềm gì?

HijackThis là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của HijackThis là Version NA (cập nhật NA)

HijackThis là một công cụ bảo mật mã nguồn mở cho Windows. Nó nhắm đến phương pháp mà chiếm quyền điều khiển trình duyệt của bạn thay vì tập trung vào các cơ sở dữ liệu của phần mềm gián điệp được biết đến. Nó sẽ quét máy tính của bạn và hiển thị vị trí của vụ không tặc trình duyệt, và hiển thị các mục mà ở đó. Nó không phát hiện hoặc loại bỏ phần mềm gián điệp. Chức năng chính của nó là để liệt kê các địa điểm nơi mà các hoạt động lỗ hổng bảo mật đang diễn ra. Lỗ hổng bảo mật có thể dẫn đến cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của bạn. Chương trình này tạo ra một logfile ở định dạng văn bản đơn giản vào danh sách xuống tất cả các mục mà nó phát hiện. Nó có thể sửa chữa một số các mục bị ảnh hưởng. người dùng thiếu kinh nghiệm nên cẩn thận với việc sử dụng các ứng dụng vì chương trình không thể phân biệt không mong muốn từ các mặt hàng hợp pháp mà nó phát hiện. Có một khả năng mà người dùng có thể vô tình xóa các tập tin hợp pháp hoặc ngăn chặn các ứng dụng có hiệu lực từ chạy, hoặc tồi tệ hơn cho các máy tính để ngăn chặn chương trình cố gắng operating.This đến mục sao lưu registry và các tập tin mà nó sửa chữa, do đó bạn có thể khôi phục hệ thống. công cụ tự động cung cấp các hoạt động khuyến cáo cho người sử dụng, và phân tích các bản ghi lưu. Nó cũng tự động làm sạch mục. các phiên bản sau này của HijackThis cung cấp các tính năng bổ sung như biên tập hosts, máy quét dòng dữ liệu thay thế và một người quản lý công việc.

What is HijackThis?

HijackThis is an open source security tool for Windows. It targets methods that hijack your browser instead of focusing on the database of the known spyware. It scans your computer and displays the location of the browser hijacking, and displays the entries that are there. It does not detect or remove spyware. Its main function is to list the locations where the browser hijacking activity is taking place. Browser hijacking can lead to malware installation on your computer. The program creates a logfile in plain text format to list down all the entries that it detects. It can fix some of the entries affected. Inexperienced users should be careful with using the application because the program cannot differentiate unwanted from legitimate items that it detects. There is a possibility that the user might accidentally delete legitimate files or prevent valid applications from running, or worse for the computer to stop operating.This program tries to backup registry entries and files that it repairs so you can restore the system. Automated tools provide recommended actions for the user, and analyzes the saved logs. It also automatically cleans entries. Later editions of HijackThis provide additional features such as hosts file editor, alternate data stream scanner and a task manager.

Các loại file được mở bởi HijackThis

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm HijackThis có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download HijackThis

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg