Kraft paper

Định nghĩa Kraft paper là gì?

Kraft paperGiấy kraft. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kraft paper – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nâu (un-tẩy trắng) giấy mạnh có ít nhất 80 phần trăm bột gỗ nguyên chất.

Definition – What does Kraft paper mean

Strong brown (un-bleached) paper having at least 80 percent virgin wood pulp.

Source: ? Business Dictionary