LOCALSTORAGE File

? Cách mở file .LOCALSTORAGE? Những phần mềm mở file .LOCALSTORAGE và sửa file lỗi. Convert Binary LOCALSTORAGE file sang định dạng khác.

.LOCALSTORAGE File Extension

   

File name LOCALSTORAGE File
File Type WebKit Local Storage Data File
Nhà phát triển The WebKit Open Source Project
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (28 Bình chọn)

File .LOCALSTORAGE là file gì?

LOCALSTORAGE là Data Files – WebKit Local Storage Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The WebKit Open Source Project.

Một tập tin LocalStorage là một tập tin hỗ trợ ứng dụng được tạo ra bởi các trình duyệt web mà WebKit sử dụng, bao gồm Google Chrome và Apple Safari. Nó có thể chứa các thiết lập trình duyệt hoặc dữ liệu cục bộ cho một phần mở rộng trình duyệt (plug-in) và cho phép mở rộng để lưu trữ một bộ nhớ cache cục bộ dữ liệu người dùng. file LocalStorage được lưu trong một định dạng cơ sở dữ liệu SQLite và có thể được mở bằng chương trình SQLite.

What is a LOCALSTORAGE file?

A LOCALSTORAGE file is an application support file created by web browsers that use WebKit, which include Google Chrome and Apple Safari. It may contain browser settings or local data for a browser extension (plug-in) and enables extensions to store a local cache of user data. LOCALSTORAGE files are saved in an SQLite database format and can be opened by SQLite programs.

Cách mở .LOCALSTORAGE file

Để mở file .LOCALSTORAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOCALSTORAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOCALSTORAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOCALSTORAGE do người dùng đóng góp.

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Google Chrome
  • HxD Hex Editor

Chuyển đổi file .LOCALSTORAGE

File .LOCALSTORAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.