NMEA File

? Cách mở file .NMEA? Những phần mềm mở file .NMEA và sửa file lỗi. Convert Text NMEA file sang định dạng khác.

.NMEA File Extension

   

File name NMEA File
File Type NMEA Data File
Nhà phát triển National Marine Electronics Association
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NMEA là file gì?

NMEA là Data Files – NMEA Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Marine Electronics Association.

tập tin GPS có chứa dữ liệu trong NMEA (Hiệp hội Điện tử Hàng hải Quốc) định dạng; cửa hàng câu trong văn bản ASCII mà bao gồm vĩ độ, kinh độ, và giá trị thời gian.

What is a NMEA file?

GPS file that contains data in the NMEA (National Marine Electronics Association) format; stores sentences in ASCII text that consist of latitude, longitude, and time values.

Cách mở .NMEA file

Để mở file .NMEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMEA do người dùng đóng góp.

  • NMEA to KML converter

Chuyển đổi file .NMEA

File .NMEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.