No-brainer

Định nghĩa No-brainer là gì?

No-brainerKhông có trí tuệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ No-brainer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mà không cần phải đưa ra bất cứ suy nghĩ đến. “Câu trả lời cho câu hỏi là không có trí tuệ cho Cindy, vì nó là về một chủ đề cô hiểu hoàn toàn.”

Definition – What does No-brainer mean

Without having to give any thought to. “The answer to the question was a no-brainer for Cindy, since it was on a topic she understood completely.”

Source: ? Business Dictionary