Offline reader (OLR)

Định nghĩa Offline reader (OLR) là gì?

Offline reader (OLR)Trình duyệt ngoại tuyến (OLR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Offline reader (OLR) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình máy tính kết nối và tải đường bưu điện hoặc các file khác vào máy tính của người dùng từ một mạng lưới các máy tính hoặc trực tuyến khác. Sau đó người dùng có thể đọc hoặc xử lý những tập tin này một cách thuận tiện của mình ngay cả khi offline.

Definition – What does Offline reader (OLR) mean

Computer program that connects to and downloads mail or other files on to the user’s computer from a network or other online computers. The user can then read or process these files at his or her convenience even when offline.

Source: ? Business Dictionary