PDFS File

? Cách mở file .PDFS? Những phần mềm mở file .PDFS và sửa file lỗi. Convert N/A PDFS file sang định dạng khác.

.PDFS File Extension

   

File name PDFS File
File Type Adobe PDF Presets File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .PDFS là file gì?

PDFS là Settings Files – Adobe PDF Presets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phiên bản cũ của Adobe InDesign và Adobe Illustrator; chứa các hướng dẫn xuất khẩu một tập tin .PDF từ một tài liệu mở; sử dụng để tạo các file PDF với tính chất tương tự.

What is a PDFS file?

Settings file used by older versions of Adobe InDesign and Adobe Illustrator; contains instructions for exporting a .PDF file from an opened document; used for creating PDFs with the same properties.

Cách mở .PDFS file

Để mở file .PDFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDFS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Kvisoft PDF Splitter

Chuyển đổi file .PDFS

File .PDFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.