Power Tab Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Power Tab Editor – NA

Phần mềm Power Tab Editor

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Power Tab Editor là phần mềm gì?

Power Tab Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Power Tab Editor là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm Power Tab Editor là một công cụ authoring tablature được thiết kế dành riêng cho hệ điều hành Windows (hệ điều hành). Nó là một phần mềm được cho là thực hiện cho việc tạo ra tấm guitar (guitar và tablature bass) trong đó bao gồm những biểu tượng tablature thông thường như sơ đồ hợp âm, dấu gạch chéo nhịp điệu, uốn cong, slide, búa-ons / pull-offs, hài hòa và cọ tắt tiếng. Sức mạnh Tab Editor là khá tiện dụng cho cả học viên mới lẫn các chuyên gia, với các tính năng phục vụ cho âm thanh và điện. Các tính năng chính bao gồm Playback điểm số điện Tab, Chord & Tuning Từ điển và Print Preview Full và In điểm điện Tab. Phần mềm này cũng có khả năng nhập khẩu MIDI track, cũng như văn bản ASCII xuất khẩu, HTML, và các định dạng MIDI, với các bộ phận cá nhân cũng có thể được xuất ra dưới dạng bitmap files.The điện Tab biên tập được tạo ra bởi Brad Larson là một phần mềm miễn phí; nó được phát hành vào năm 2000 và wxWidgets mã nguồn mở dựa trên chương trình được gọi là PT Parser được phát hành vào năm 2006. yêu cầu tối thiểu của nó đối với hoạt động là một bộ xử lý Pentium với 100MHz, 16MB RAM, 5MB không gian đĩa, và một hệ điều hành Windows 95.

What is Power Tab Editor?

The Power Tab Editor software is a tablature authoring tool that is exclusively designed for Windows operating systems (OS). It is a software supposedly made for the guitar sheet music creation (guitar and bass tablature) that includes common tablature symbols such as chord diagrams, rhythm slashes, bends, slides, hammer-ons/pull-offs, harmonic and palm muting. The Power Tab Editor is quite handy for both new learners and professionals alike, with features catering to acoustic and electric. Key features include Playback of Power Tab scores, Chord & Tuning Dictionaries, and a Full Print Preview and Printing of Power Tab scores. The software is also able to import MIDI tracks, as well as export ASCII text, HTML, and MIDI formats, with individual sections also able to be exported as bitmap files.The Power Tab Editor was created by Brad Larson as a free software; it was released in 2000 and the open-source wxWidgets based program called PT Parser was released in 2006. Its minimum requirements for operation are a Pentium processor with 100MHz, 16MB of RAM, 5MB of disc space, and a Windows 95 operating system.

Các loại file được mở bởi Power Tab Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Power Tab Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Power Tab Editor

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg