TeXworks

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download TeXworks – Jonathan Kew

Phần mềm TeXworks

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 0.4.5 (cập nhật 6/9/2014)
Nhà phát triển Jonathan Kew
Hệ điều hành Windows
Giấy phép Open Source
Nhóm phần mềm Productivity
Đánh giá 3.5 ★ (17 Bình chọn)

TeXworks là phần mềm gì?

TeXworks là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Productivity được phát triển bởi Jonathan Kew. Phiên bản mới nhất của TeXworks là Version 0.4.5 (cập nhật 6/9/2014)

TeXworks là một ứng dụng mã nguồn mở tạo ra như là một giao diện cho TeX, một hệ thống sắp chữ đó là tiêu chuẩn cho việc tạo ra các ấn phẩm kỹ thuật. Nếu không có một giao diện người dùng cài đặt, TeX phải được truy cập thông qua một giao diện dòng lệnh. TeXworks yêu cầu một cài đặt của TeX để chạy.

What is TeXworks?

TeXworks is an open-source application created as a GUI for TeX, a typesetting system that is the standard for creating technical publications. Without an installed user interface, TeX must be accessed through a command line interface. TeXworks requires an installation of TeX to run.

Các loại file được mở bởi TeXworks

File ban đầu được hỗ trợ: .TEX – LaTeX Source Document

Các định dạng file file khác phần mềm TeXworks có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CLSDTXLTXSTYTEX

Download TeXworks

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg