SD2 File

? Cách mở file .SD2? Những phần mềm mở file .SD2 và sửa file lỗi. Convert Binary SD2 file sang định dạng khác.

.SD2 File Extension

   

File name SD2 File
File Type Sound Designer II File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (8 Bình chọn)

File .SD2 là file gì?

SD2 là Audio Files – Sound Designer II File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

Tập tin âm thanh được tạo ra trong các định dạng âm thanh thiết kế II, mà ban đầu được phát triển bởi Digidesign cho các chương trình ghi âm Macintosh; có thể được cả mono hay stereo và hỗ trợ nhiều độ sâu bit và tốc độ lấy mẫu; dùng để trao đổi dữ liệu âm thanh giữa các ứng dụng.

What is a SD2 file?

Audio file created in the Sound Designer II format, which was originally developed by Digidesign for Macintosh audio recording programs; can be both mono or stereo and supports various bit depths and sample rates; used for exchanging audio data between applications.

Cách mở .SD2 file

Để mở file .SD2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SD2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SD2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SD2 do người dùng đóng góp.

  • River Past Audio Converter
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Apple iTunes
  • Avid Pro Tools
  • Storm Codec Unicode
  • Storm Codec Unicode

Chuyển đổi file .SD2

File .SD2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.