Termination for convenience

Định nghĩa Termination for convenience là gì?

Termination for convenienceChấm dứt để thuận tiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Termination for convenience – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khoản chuẩn trong hợp đồng chính phủ mang đến cho chính phủ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào có hoặc không đưa ra lý do nào đó. Nhà thầu thường được hưởng một khu định cư thương lượng cho sự phục hồi một cách công bằng chi phí và tổn thất phát sinh. cũng thấy chấm dứt cho mặc định.

Definition – What does Termination for convenience mean

Standard clause in government contracts which gives the government the right to unilaterally terminate the contract at any time with or without giving any reason. The contractor is generally entitled to a negotiated settlement for an equitable recovery of costs and losses incurred. See also termination for default.

Source: ? Business Dictionary