Website Filter

Định nghĩa Website Filter là gì?

Website FilterWebsite Lọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Website Filter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ lọc trang web là một ứng dụng mạng / tiện ích sử dụng để kiểm soát trang web và / hoặc quản lý giao thông. bộ lọc trang web được sử dụng như công cụ, quy trình, và các tính năng an ninh để ngăn chặn lưu lượng mạng theo một người dùng hoặc mạng sở thích.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bộ lọc trang web là một trình duyệt phổ biến và tính năng bảo mật cứng dựa trên máy chủ thực hiện trong một bức tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy để đảm bảo sự an toàn của tài sản kỹ thuật số của một tổ chức. bộ lọc trang web chặn giao thông đến từ vùng không an toàn, đặc biệt là những người có mục đích xấu. Sau khi cấu hình, một bộ lọc trang web chỉ cho phép giao thông được chỉ định là an toàn bởi người quản trị. Tất cả giao thông khác bị ngăn cản nhập mạng / máy chủ.

What is the Website Filter? – Definition

A website filter is a network application/utility used for website control and/or traffic management. Website filters are used as tools, procedures, and security features to block network traffic according to a user or network preferences.

Understanding the Website Filter

A website filter is a common browser and host-based security hardening feature implemented in a network firewall or proxy server to ensure the safety of an organization’s digital assets. Website filters block incoming traffic from unsafe zones, particularly those with malicious intent. Once configured, a website filter only allows traffic designated as safe by the the administrator. All other traffic is prevented from network/host entry.

Thuật ngữ liên quan

  • World Wide Web (WWW)
  • Local Area Network (LAN)
  • Firewall
  • Internet Explorer (IE)
  • Endpoint Security
  • Proxy Server
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Personal Firewall
  • Swear Filter
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm