XBL File

? Cách mở file .XBL? Những phần mềm mở file .XBL và sửa file lỗi. Convert XML XBL file sang định dạng khác.

.XBL File Extension

   

File name XBL File
File Type Extensible Binding Language File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .XBL là file gì?

XBL là Web Files – Extensible Binding Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Mozilla.

Tập tin được tạo ra trong XML Binding định dạng ngôn ngữ (XBL), một định dạng XML được sử dụng để xác định trình bày của .XUL widget giao diện người dùng; chứa “ràng buộc”, mà tuyên bố cách bố trí của các yếu tố giao diện XML; cho phép nhà phát triển để thay đổi giao diện widget mà không cần phải sửa đổi các chức năng cốt lõi.

What is a XBL file?

File created in the XML Binding Language (XBL) format, an XML format used to specify the presentation of .XUL user interface widgets; contains “bindings,” which declare the layout of the XML interface elements; enables developers to change the look of widgets without having to modify the core functionality.

Cách mở .XBL file

Để mở file .XBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBL do người dùng đóng góp.

  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla SeaMonkey

Chuyển đổi file .XBL

File .XBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.