XDB File

? Cách mở file .XDB? Những phần mềm mở file .XDB và sửa file lỗi. Convert Binary XDB file sang định dạng khác.

.XDB File Extension

   

File name XDB File
File Type 1Symantec Virus Database File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XDB là file gì?

XDB là Data Files – 1Symantec Virus Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

What is a XDB file?

Virus database file used by Symantec AntiVirus, an antivirus program; contains updated virus definitions; used to distribute virus definitions over the Internet when new viruses are discovered.

Cách mở .XDB file

Để mở file .XDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDB do người dùng đóng góp.

  • Symantec EndPoint Protection 12
  • EnergyViewer
  • EnergyViewer
  • xca
  • Launch matchboxtwenty HyperCD
  • ACD/XNMR
  • ACD/XNMR

Chuyển đổi file .XDB

File .XDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.