YFS File

? Cách mở file .YFS? Những phần mềm mở file .YFS và sửa file lỗi. Convert Text YFS file sang định dạng khác.

.YFS File Extension

   

File name YFS File
File Type YSFLIGHT Mission File
Nhà phát triển YSFLIGHT.com
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .YFS là file gì?

YFS là Game Files – YSFLIGHT Mission File, dưới định dạng Text được phát triển bởi YSFLIGHT.com.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi YSFLIGHT, một nền tảng mô phỏng chuyến bay trò chơi miễn phí; lưu trữ trong văn bản đơn giản và chứa các thuộc tính cho những trở ngại sứ mệnh và mục tiêu; có thể xác định máy bay địch, vị trí bắt đầu, điều kiện thời tiết và các yếu tố khác.

What is a YFS file?

Game file used by YSFLIGHT, a free, cross-platform flight simulation game; stored in plain text and contains properties for mission obstacles and objectives; can specify enemy aircraft, starting positions, weather conditions, and other factors.

Cách mở .YFS file

Để mở file .YFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YFS do người dùng đóng góp.

  • YSFLIGHT Scenery Editor
  • YSFLIGHT
  • YSFLIGHT
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YFS

File .YFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.