ACC File

? Cách mở file .ACC? Những phần mềm mở file .ACC và sửa file lỗi. Convert N/A ACC file sang định dạng khác.

.ACC File Extension

   

File name ACC File
File Type 1Graphics Accounts Data File
Nhà phát triển FKJ Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (21 Bình chọn)

File .ACC là file gì?

ACC là Data Files – 1Graphics Accounts Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FKJ Software.

Chứa thông tin tài khoản tài chính cho tài khoản đồ họa, một chương trình để tạo một ngân sách cá nhân duy trì; có thể bao gồm dữ liệu cho một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng.

What is a ACC file?

Contains financial account information for Graphic Accounts, a program for creating an maintaining personal budgets; may include data for one or more bank accounts.

Cách mở .ACC file

Để mở file .ACC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Creative Cloud
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BSPlayer
  • Accent Special Edition
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .ACC

File .ACC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.