Blanking

Định nghĩa Blanking là gì?

BlankingTẩy trống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blanking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình cơ học của cắt, đục lỗ, hoặc xé một miếng kim loại vào một hình dạng mong muốn.

Definition – What does Blanking mean

Mechanical process of cutting, punching, or shearing of a piece of metal into a desired shape.

Source: ? Business Dictionary