COLLAB File

? Cách mở file .COLLAB? Những phần mềm mở file .COLLAB và sửa file lỗi. Convert N/A COLLAB file sang định dạng khác.

.COLLAB File Extension

   

File name COLLAB File
File Type Blackboard Collaborate Session File
Nhà phát triển Blackboard
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .COLLAB là file gì?

COLLAB là Data Files – Blackboard Collaborate Session File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blackboard.

Một tập tin COLLAB là một tập tin được sử dụng bởi phiên Blackboard Hợp tác Launcher, một tiện ích cho phép người dùng khởi động Blackboard Phối hợp phiên web conferencing và ghi âm. Nó chứa một liên kết đến một phiên hội nghị hoặc ghi rằng vụ phóng Blackboard Hợp tác và mang đến cho người sử dụng với phiên hoặc ghi âm.

What is a COLLAB file?

A COLLAB file is a session file used by Blackboard Collaborate Launcher, a utility that allows users to launch Blackboard Collaborate web conferencing sessions and recordings. It contains a link to a conferencing session or recording that launches Blackboard Collaborate and brings the user to the session or recording.

Cách mở .COLLAB file

Để mở file .COLLAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COLLAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COLLAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COLLAB do người dùng đóng góp.

  • Blackboard Collaborate

Chuyển đổi file .COLLAB

File .COLLAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.