MP3Gain GUI

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MP3Gain GUI – NA

Phần mềm MP3Gain GUI

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MP3Gain GUI là phần mềm gì?

MP3Gain GUI là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MP3Gain GUI là Version NA (cập nhật NA)

MP3Gain GUI cung cấp giao diện người dùng của phần mềm, nơi mà khách hàng có thể thao tác các chức năng khác nhau và các tính năng của chương trình. MP3Gain là một công cụ âm thanh được sử dụng để chuẩn hóa đầu ra âm thanh của file mp3 nhạc. Các tập tin tự động điều chỉnh âm lượng của tập tin đang được chơi để các nhu cầu sử dụng không tự điều khiển âm lượng cho mỗi bài hát là played.The chênh lệch giữa MP3Gain và normalizers khối lượng khác là nó sử dụng thuật toán thực hiện trong ReplayGain, phần mềm được phát triển bởi David Robinson , để phân tích đầu ra âm thanh thực tế của tập tin, dựa trên cách thức âm thanh được nhận bởi tai con người. MP3Gain GUI Trong khi đó, cho phép người dùng dễ dàng thêm hoặc các tập tin âm nhạc rõ ràng và thư mục trực tiếp vào cửa sổ danh sách nhạc. Có bốn nút điều khiển lớn trên GUI cung cấp các tùy chọn cho người dùng. Giao diện có thể được tùy biến, kích thước của các nút điều khiển có thể được thay đổi; và hiển thị các nút và văn bản, hoặc chỉ có văn bản, hoặc các nút chỉ; tất cả tùy theo sở thích của người dùng. Phần mềm này lần đầu tiên được phát hành cho thử nghiệm beta vào năm 2005, trong khi ổn định và đầy đủ phiên bản của nó được phát hành vào năm 2010. Nó được phát triển bởi Glen Sawyer, và hỗ trợ các nền tảng hệ điều hành khác nhau.

What is MP3Gain GUI?

MP3Gain GUI provides the software’s user interface, where clients can manipulate the various functions and features of the program. MP3Gain is an audio tool that is utilized to normalize the audio output of mp3 music files. The file automatically adjusts the volume of the file being played so that the user need not manually control the volume for every song being played.The difference between MP3Gain and other volume normalizers is that it uses the algorithm implemented in ReplayGain, software developed by David Robinson, to analyze the file’s actual audio output, based on how the sound is received by human ears. MP3Gain GUI meanwhile, enables the user to easily add or clear music files and folders directly onto the playlist pane. There are four large control buttons on the GUI that provide these options to the user. The interface can be customized, where sizes of the control buttons can be changed; and display buttons and text, or text only, or buttons only; all according to the user’s preference. The software was first released for beta testing on 2005, while the stable and full version of it was released in 2010. It was developed by Glen Sawyer, and supports different OS platforms.

Các loại file được mở bởi MP3Gain GUI

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MP3Gain GUI có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) M3G

Download MP3Gain GUI

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg