TCT File

? Cách mở file .TCT? Những phần mềm mở file .TCT và sửa file lỗi. Convert N/A TCT file sang định dạng khác.

.TCT File Extension

   

File name TCT File
File Type TurboCAD Drawing Template
Nhà phát triển IMSI/Design
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .TCT là file gì?

TCT là CAD Files – TurboCAD Drawing Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IMSI/Design.

Vẽ khuôn mẫu để tạo ra một bố trí 2D hoặc mô hình 3D với TurboCAD; có thể chứa một đối tượng duy nhất hoặc một thiết kế phức tạp (ví dụ như toàn bộ ngôi nhà), có thể được sửa đổi bởi người sử dụng; cung cấp một điểm khởi đầu hữu ích khi tạo một thiết kế mới chứ không phải bắt đầu từ đầu.

What is a TCT file?

Drawing template for creating a 2D layout or 3D model with TurboCAD; may contain a single object or a complex design (such as an entire house), that can be modified by the user; provides a useful starting point when creating a new design rather than starting from scratch.

Cách mở .TCT file

Để mở file .TCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCT do người dùng đóng góp.

  • Textease
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TurboCAD
  • DoubleCAD
  • TotalCAD
  • TotalCAD

Chuyển đổi file .TCT

File .TCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.