UPF File

? Cách mở file .UPF? Những phần mềm mở file .UPF và sửa file lỗi. Convert N/A UPF file sang định dạng khác.

.UPF File Extension

   

File name UPF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .UPF là file gì?

UPF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .UPF file

Để mở file .UPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UPF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MasterWorks II
  • MasterWorks II

Chuyển đổi file .UPF

File .UPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.